Aktualności

W galerii przy Piotrkowskiej 113, lokalu festiwalowym Light.Move.Festival., można oglądać zwycięskie prace Międzynarodowego Konkursu Plastycznego – Międzykulturowe Poszukiwania w Sztuce „Terroryzm – Nie!”.  Prezentowane na wystawie prace zostały wykonane przez twórców z takich krajów jak Polska, Czechy, Ukraina, Rosja, Rumunia czy Białoruś.

Wystawa stanowi część cyklu Międzynarodowe Poszukiwania w Sztuce, którego ideą jest rozbudzenie wśród młodych ludzi postawy otwartości wobec osób różnorodnych etnicznie, odmiennych kulturowo, obyczajowo i religijnie. Sztuka bowiem może sprzyjać walce z dyskryminacją na tle narodowościowym, budowaniu poczucia wspólnoty i tolerancji.

1 kwietnia podczas wernisażu została wręczona Specjalna Nagroda „Fundacji Lux Pro Monumentis” dla Michalenji Darii ze State Art College im. AK Glebova w Mińsku.

LIGHT MOVE FESTIVAL


17671095_1404443116290581_474667527_n
Projekt i Wykonanie: kamikaze & hokito projektowanie stron internetowych, serwisy www